Världsarvet Drottningholm

Drottningholm är en ovanligt välbevarad kunglig slottsmiljö. Så unik och uppskattad att den 1991 utnämndes till Sveriges första världsarv.

Drottningholms slottsområde, som ligger på Lovön strax utanför Stockholm, har varit kungligt boende sedan 1660-talet. Det är en exceptionellt välbevarad anläggning med parker av olika stilideal och byggnader med originalinredningar som visar upp svensk och europeisk arkitekturhistoria.

Under århundraden har slottsområdet varit en plats för stillsam rekreation, nöje och en mötesplats, en internationell sådan. Från tiden då det nuvarande slottet byggdes på 1600-talet av arkitekter, hantverkare och konstnärer från olika delar av Europa till dagens turism med hundratusentals besökare, från när och fjärran. En livaktig världsunik 1700-talsteater, vidsträckta parker med höga naturvärden, och ett slott som alltjämt tjänar som kunglig bostad, gör att området än idag levandehåller ett kungligt kulturarv.

Sveriges första världsarv

År 1991 utsågs Drottningholms slottsområde till Sveriges första världsarv. Därmed är området med på FN-organet Unescos lista över särskilt värdefulla miljöer som anses vara av omistligt värde för mänskligheten.

Motiveringen till utnämningen lyder:

"Drottningholms slottsområde – med slott, teater, Kina slott och slottsparken – är det bäst bevarade exemplet på ett kungligt slott uppfört på 1700-talet i Sverige och som samtidigt är representativt för all europeisk kunglig arkitektur från denna tid, uppförd med Versailles som förebild och inspirationskälla."

Världsarvet Drottningholm, som också är statligt byggnadsminne, omfattar slottet, slottsteatern, Kina slott, slottsparken, området Kanton och en del av förstaden Malmen. Att området är ett världsarv innebär att det ska garanteras skydd och vård för all framtid.

Världsarvet Drottningholm förvaltas av tre huvudaktörer; Statens fastighetsverk (SFV), Stiftelsen Drottningholms teatermuseum och Drottningholms slottsförvaltning, och man har nära samarbeten med myndigheter på lokal, regional och nationell nivå.

Vad är ett världsarv?

Ett världsarv är ett område av ett så exceptionellt högt naturvärde eller kulturhistoriskt värde att det ska bevaras som del av mänsklighetens gemensamma arv. Det är en plats, ort, miljö eller objekt som på ett alldeles unikt sätt vittnar om jordens och människans historia.

För att skydda sådana miljöer utser FN-organet Unesco dessa till världsarv. Idag finns fler än 1000 objekt med på världsarvslistan, varav 15 finns i Sverige.

Världsarvskonventionen

Världsarvskonventionen antogs av Unesco:s generalförsamling i Paris 1972.

De 193 stater som undertecknat konventionen har frivilligt åtagit sig att för all framtid skydda och levandegöra sitt nationella kultur- och naturarv.

Konventionen kräver att det finns lagstiftning, organisation samt utbildning och forskning som garanterar att natur- och kulturvärden i det egna landet skyddas och vårdas.

Medlemsstaterna ska informera om konventionen och världsarven, och även respektera och samarbeta för att värna världsarv i andra länder.

Sverige skrev under konventionen 1984.

Världsarvslistan

Medlemsstaterna kan nominera natur- och kulturmiljöer inom det egna landet till Unescos lista över världsarv. Förslagen granskas av experter innan Unescos världsarvskommitté fattar beslut. Varje år tillkommer mellan 20 till 30 platser på världsarvslistan.

I Sverige är det regeringen som lämnar ansökningar till Unesco på förslag av Riksantikvarieämbetet när det gäller kulturobjekt och av Naturvårdsverket när det gäller naturobjekt.

Toppbilden: Världsarvet Drottningholm. Foto: Jonas Borg/Kungligaslotten.se

Drottningholms slott med barockträdgården. Foto: Raphael Stecksén/Kungligaslotten.se

Gröna salongen inleder huvudvåningens svit av paradrum och utgör förmak till de följande representationsrummen. Foto: Lisa Raihle Rehbäck/Kungligaslotten.se

Kina slott. Inuti slottet samsas kinesiskt inspirerade svenska möbler i rokoko med importerade kinesiska föremål. Foto: Raphael Stecksén/Kungligaslotten.se

Gula rummet. Till vänster Sydda rummet, som fått sitt namn efter rummets broderade väggfält. Till höger Gröna galleriet. Foto: Alexis Daflos/Kungligaslotten.se

Kastanjeallé vid Kina slott. Foto: Alexis Daflos/Kungligaslotten.se

Slottsteatern på Drottningholm uppfördes 1766 för drottning Lovisa Ulrika. Foto: Drottningholms slottsteater

Föreställningen ”Syskonen i Mantua” visas på Drottningholms slottsteater under hösten 2018. Foto: Sören Vilks

InternationellT samarbete

Världsarvet Drottningholm ingår i flera samarbeten med internationella aktörer. World Heritage Journeys är ett exempel. Det är ett samarbete mellan EU, Unesco, National Geographics och 33 andra europeiska världsarv.

Syfte är att lyfta fram Europa som besöksmål för turister från olika delar av världen. Det är fokus på ett hållbart resande under ledorden ”Travel deeper, travel differently”. Att resa hållbart innebär bland annat att stanna längre och upptäcka fler sidor av varje plats de besöker.

Alla 34 världsarv och projektet finns presenterade på visitworldheritage.com/en/eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inför besöket

Ta med barn och barnbarn på en utflykt till Drottningholm. Här kan ni gå på lejonsafari, leta efter guld och upptäcka växter.

Läs mer

Upptäck mer om Drottningholms slott

Två drottningar har präglat Drottningholm –Hedvig Eleonora som byggde slottet under stormaktstiden och Lovisa Ulrika som på 1700-talet to...

Läs mer

Drottningholms slottspark är öppen året runt. Här vandrar du genom historiska stilideal från 1600-talets barock till engelsk park på sent...

Läs mer

Drottningholms slottskyrka invigdes 1730 och har sedan dess använts kontinuerligt. Arkitekter är Tessin och inredningen är signerad Carl ...

Läs mer

”Han förde mig vid sidan om lustträdgården och jag blev överraskad att där plötsligt stå inför ett verkligt feeri, ty kungen hade låtit u...

Läs mer

I det gamla maskinhuset vid Kina slott hade konstnären Evert Lundquist sin ateljé. Numera är ateljén museum med oljemålningar, koltecknin...

Läs mer

Välkommen till en butik utöver det vanliga. Slottsboden är en unik present- och souvenirbutik belägen i besökscentret vid Drottningholms ...

Läs mer

Artiklar och film

Om Hedvig Eleonora hade varit gjord av ett aningen klenare virke är det mycket troligt att Sveriges historia hade sett helt annorlunda ut...

Läs mer

I mitten av 1700-talet var Drottningholms slott centrum för intensiva försök att odla siden i Sverige. 1753 kunde drottning Lovisa Ulrika...

Läs mer

Lovisa Ulrika hade höga ambitioner. Hon hade ”mer kunskaper och insikt i vetenskaperna än en dam behöver” och ville bli en upplyst härska...

Läs mer

Kundservice

Öppettider:

Inför besöket