Riksvapen

Pressmeddelande

Publicerad:

Årets konstnär på Kungl. Djurgården: Yinka Shonibare CBE RA

Sommarens utställare på Kungliga Djurgården är konstnären Yinka Shonibare CBE. Invigningen äger rum den 2 juni. Yinka Shonibares verk blir det tredje i den permanenta skulpturpark som Prinsessan Estelles Kulturstiftelse tillsammans med Kungliga Djurgårdens förvaltning etablerar i Rosendalsområdet

Yinka Shonibare föddes i London 1962, växte upp i sin familjs hemland Nigeria, återvände sedan till Storbritannien för att studera på konstskola och har sedan tidigt 90-tal haft en enastående karriär.

CBE är en titel som Shonibare lagt till sitt namn för två år sedan, då han utnämndes till Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. Det här är bara en av många prestigefulla utmärkelser han erhållit sedan nomineringen till Turnerpriset 2004. Shonibare är medlem av the Royal Academy i London, han finns representerad i flera av vår samtids viktigaste konstsamlingar och har dessutom deltagit i Venedigbiennalen, documenta XI, samt utställningar på ledande museer världen över.

Vad Yinka Shonibare blivit känd för är arbeten i olika tekniker; måleri, foto, performance, film och skulptur, där han utgått från västerländsk konsthistoria för att utforska begreppen kulturell och nationell identitet. Hans signaturmaterial är det färgsprakande batiktyg som betraktas som genuint afrikanskt trots att det har ett helt annat ursprung. Tygerna är i själva verket inspirerade av indonesisk design, massproducerade av holländare på 1800-talet som sålde dem vidare till europeiska kolonier i Västafrika. Där blev textilierna mycket populära vilket ledde till att de på 1960-talet ironiskt nog blev en symbol för afrikansk strävan efter frigörelse och självständighet.

Shonibare, som kallar sig en ”postkolonial hybrid”, tycker att den pseudo-afrikanska bomullsbatiken kan ses som en metafor för migration. ”Materialet har en förmåga att vara holländskt, indonesiskt och afrikanskt på samma gång. För mig är tygerna en symbol för tvärkulturella förbindelser”, säger Yinka Shonibare.

”De flesta kulturer har utvecklats ur flera, människor är mångfacetterade, och därför är det angeläget att utmana stereotypa föreställningar om etnicitet. Vi hoppas att Yinka Shonibares nya skulptur och de kringaktiviteter som kommer att arrangeras ska inspirera till många spännande samtal och insikter.”, säger Sara Sandström Nilsson, verksamhetsledare för Prinsessan Estelles Kulturstiftelse.

Skulpturen som kommer installeras i Rosendalsområdet kan ses som en fristående fortsättning på en resa som påbörjades redan 2004, då Shonibare under en period verkade i Stockholm som IASPIS-stipendiat (The International Artists’ Studio Program in Stockholm). I samband med vistelsen skapade han ett verk till Moderna Museet i form av ett gigantiskt flaskskepp med regalskeppet Vasa som förlaga. På samma tema gjorde Shonibare 2010 en replik på ytterligare ett skepp, ”Nelson’s Ship in a Bottle”, som visades på den fjärde plinten på Trafalgar Square. I båda verken ersattes de vita seglen av batiktyger och det är just dessa brokiga segeldukar som inspirerat till den nya skulpturen på Kungliga Djurgården.

”Att få möjlighet att göra skulptur i det offentliga rummet känns extra betydelsefullt. Du kan engagera människor på så många olika sätt. Till skillnad från institutioner som emellanåt kan betraktas som elitistiska är offentlig konst tillgänglig för alla, och det är något som är viktigt för mig”, säger Yinka Shonibare.

Valet av konstnär görs av Prinsessan Estelles Kulturstiftelses styrelse, som biträds av ett konstnärligt råd bestående av Richard Julin, konstnärlig ledare Accelerator i Stockholm, Iris Müller-Westermann, chef Moderna Museet i Malmö och Lars Nittve, f.d. chef Tate Modern i London, Moderna Museet i Stockholm och M+ i Hong Kong.

Det konstnärliga rådets motivering för 2022 lyder:
”Yinka Shonibares verk kan uppfattas som lekfulla och förföriska, men under ytan bär de på lager av historia. Shonibare är en berättare och hans personliga språk är det tygmönster som trots annat ursprung blivit förknippat med en hel kontinent. Genom att ifrågasätta våra traditionella kulturella koder lyckas Shonibare belysa komplexa globala relationer och förmedla en ny bild av det invanda och självklara.”

Invigning torsdagen den 2 juni.
Fram till den 25 september kommer olika konstpedagogiska program och events att erbjudas i samarbete med andra institutioner, bland andra Brittiska Ambassaden, Drottningholms Slottsteater, Etnografiska Museet, Handelshögskolan, Konstfack, Liljevalchs, Moderna Museet, Nationalmuseum, Nigerianska Ambassaden, Rosendals Trädgård och Tekniska
Museet i Stockholm.

Bilden: Yinka Shonibare CBE fotograferad år 2019 på Tate Modern, London, framför verket 'The British Library'. Foto: Oliver Cowling

 

Kontakt

Prinsessan Estelles Kulturstiftelse, Sara Sandström Nilsson, verksamhetsledare
E-post: press@preks.se

Kungl. Hovstaternas informationsavdelning:
E-post: press@royalcourt.se