Rikssalen Strömsholms slott hästporträtt Karl XI livhästar David Klöcker Ehrenstrahl

Ehrenstrahls hästporträtt

Karl XI fick i ung ålder ett tjugotal hästar i gåva från kungahusen i Spanien och Frankrike. Han beställde sedan porträtt av sina favorithästar av konstnären David Klöcker Ehrenstrahl. Flertalet av hästporträtten pryder Rikssalen på Strömsholms slott.

Karl XI vistades enligt egen utsago ofta och gärna på Strömsholm där han ägnade sig åt två av sina favoritsysselsättningar, ridning och jakt.

Genom att man i äldre tid var starkt beroende av hästen som rid- och dragdjur var det ganska naturligt att man också förvärvade förmåga att bedöma hästar och beundra vackra exemplar och uppskatta speciellt framträdande egenskaper.

Detta gällde främst sådana personer som hade råd att hålla många hästar och de som var anställda att sköta deras hästar, medan gemene man, i den mån han hade någon häst, fick hålla tillgodo med vad slumpen gav.

Hästen gav social status

Karl XI blev tidigt intresserad av hästar, av att köra och att rida. Att resa blev för hans del med åren mer och mer en fråga om prestation än om förflyttning. Hans dagbok vimlar av uppgifter om hur lång tid det tagit eller hur många hästbyten som gjorts mellan Strömsholm och Stockholm, Uppsala och Ulriksdal, Kungsör och Strängnäs.

Många hästar och dyrbara hästar förlänade ägaren höjd social status. Ädla hästar var ett furstligt attribut och blev kostsamma och uppskattade gåvor härskare emellan.

Gåva från kungahusen

Karl XI erhöll redan som 17–18 åring sammanlagt tjugotal hästar i gåva från det spanska och franska kungahusen.

Vad som sedan fick honom att hos Ehrenstrahl 1673 beställa porträtt i naturlig storlek av fem av sina favorithästar vet vi inte.

Unikt hästgalleri

Något om hästarnas stora betydelse för honom förstår man dock när han mellan 1680 och 1684 beställer porträtt av ytterligare sex och lika många 1689.

Resultatet blev emellertid ett unikt galleri av hästporträtt som i början av 1700-talet sannolikt uppgick till över tjugo stycken. Av dessa återstår i dag sjutton hästporträtt, sju stycken visas permanent på Strömsholms slott och två på Gripsholms slott.

Toppbilden: Hästporträtten i Rikssalen på Strömsholms slott. När Karl XI var på Strömsholm ägnade han sig åt ridning och jakt. Idag finns ett ridgymnasium på Strömsholm. Foto: Alexis Daflos/Kungligaslotten.se

Karl XI ridande på brunfläckig gulbrun stegrande hingst med lång vit svans. I bakgrunden Stockholm. Oljemålningen av Ehrenstrahl 1671 finns på Drottningholms slott. Foto: Nationalmuseum.

David Klöcker Ehrenstrahls självporträtt. Påskrift: Anno 1691 är detta Schillerie af Kongl. Maj:ts Hoff- Intendent David Klöcker Ehrenstrahl förfärdigat, uthi des 62 ålders åhr, hvilken wehlat förstella huruledes han af kerleck till måhlare. Foto: Anna Danielsson/Nationalmuseum

Karl XI:s livhäst Blå Tigern av Ehrenstrahl 1673. Porträttet finns på Gripsholms slott. Foto Nationalmuseum.

De kungliga samlingarna har vuxit fram under en tidsrymd av mer än 400 år, från Vasatid till våra dagar. De innefattar allt ifrån praktobjekt av internationell betydelse till enkla bruksföremål. Konstföremål, målningar, möbler, textilier – det mesta ur samlingarna kan ses vid besök på de kungliga slotten.

Kommande händelser

Den 28 juli firar Gripsholms slott Bellmandagen med konsert i Hjorthagen och Bellmanvisningar på slottet. En tradition med flera decennie...

Biljetter

Gripsholms slott får ett unikt gästbesök från en världsberömd ungdomsorkester bestående av trettio unga musiker handplockade från norra N...

Biljetter

Klassisk musik, romantisk musik och gospel. Under fyra söndagar i augusti månad bjuds det på konserter i Ulriksdals slottskapell på temat...

Läs mer